แผนปฏิบัติราชการกองทะเบียนพลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แผนปฏิบัติราชการกองทะเบียนพลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔