FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย

สถานีตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุ หรือโทร ๑๙๑

 แจ้งเบาะแสการกระทำความผิด ขอความช่วยเหลือ สอบถามข้อมูล

สายด่วน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๑๕๙๙

 แจ้งแบะแส ร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

สถานีตำรวจในพื้นที่ หรือ สำนักงานจเรตำรวจ
๗๐๑/๗๐๑ ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๐๙-๘๗๙๗ โทรสาร : ๐๒-๕๐๙-๘๗๙๗ ต่อ ๑๒๑๙
เว็บไซต์ : http://jaray.police.go.th

 แจ้งเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคาร B ชั้น ๔ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๑๔๒-๒๕๕๕ ถึง ๖๐
เว็บไซต์ : http://www.tcsd.in.th

 ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

กองทะเบียนประวัติอาชญากร
อาคาร ๒๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๒๐๕-๑๓๑๕
เว็บไซต์ : http://criminal.police.go.th

 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ

ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
อาคาร ๒๔ ชั้น ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๒๐๕-๒๑๖๘-๙ โทรสาร : ๐๒-๒๐๕-๑๒๙๕
เว็บไซต์ : http://pcscenter.sb.police.go.th

 ข้อมูลสถิติคดีอาญา

สามารถดูข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ : http://gis.police.go.th/cstat

 การสมัครสอบตำรวจ

กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
เลขที่ ๑๐๐ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๙๔๑-๐๙๗๙ โทรสาร : ๐๒-๙๔๑-๓๖๖๑
เว็บไซต์ : http://www.policeadmission.org

 เบอร์สายด่วน

 

ลำดับ
ชื่อหน่วยงาน
เบอร์โทร
เหตุด่วน เหตุร้าย
๑๙๑
ศูนย์บริการข่าวสารข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียน
๑๕๙๙
ตำรวจท่องเที่ยว
๑๑๕๕
ตำรวจทางหลวง
๑๑๙๓
ตำรวจกองปราบ
๑๑๙๕
ตำรวจจราจร
๑๑๙๗
โรงพยาบาลตำรวจ
๑๖๙๑
ตำรวจตระเวนชายแดน
๑๑๙๐
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
๑๑๗๘
๑๐
ตำรวจน้ำ
๑๑๙๖
๑๑
ตำรวจรถไฟ
๑๖๙๐
๑๒
ศูนย์รับแจ้งรถหาย
๑๑๙๒
๑๓
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
๑๑๙๑
๑๔
กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
๑๑๓๕
๑๕
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๓๖
๑๖
ศูนย์บริหารจัดการคนหายและศพนิรนาม
๑๕๙๙

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “ยอมรับ” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม