++ + รวมภาพ วันที่ 30-31 มกราคม 2560 คลิก  ++++


เอกสารประกอบการบรรยาย

 - พรีเซนต์เตชั่นประกอบการบรรยายวันที่ 30 ม.ค.60 

 พรีเซนต์เตชั่นประกอบการบรรยายวันที่ 30 ม.ค.60 ไฟล์ 2

 - พรบ.พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง แก้ไขล่าสุด

 - เอกสารสัมมนา 1 พรบ. จัดตั้งศาลปกครอง ฉ.8

 - เอกสารสัมมนา 2 แผนผังการบังคับคดี


+++++วิดีโอ commingsoon++++