แจ้งแนวทางและวิธีการดำเนินการในการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

แบบฟอร์มการเลือกตำแหน่งและตัวอย่างคำสั่ง บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ (นสต.) ปี 2557

แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผบก. และ รอง ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร.