การขอพระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำวาระ ต.ค.56

     บัญชีรายชื่อผู้ที่สมควร และไม่สมควรของพระราชทานยศ